Get Adobe Flash player

Nabídka školy

   Základní údaje o škole:

 
Název školy:  Základní škola T. G. Masaryka Štětí

9. května 444, okres Litoměřice

Telefon: 416  812  326     

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO: 46773291

 

   Škola dnes

 

Jsme škola zaměřená  na týmovou spolupráci, komunikaci a praktické dovednosti pro život. Pracujeme na projektech s tematikou životního prostředí a našeho regionu. 

 Máme svůj vzdělávací program DUHOVÁ ŠKOLA. Pořádáme školy v přírodě. V létě organizujeme svůj tábor. Organizujeme kurzy plavání. Účastníme se sportovních akcí, ze kterých si vozíme ocenění. Každoročně naši pedagogové a žáci pořádají "Divadlo jednou do roka."

 Budova školy se nachází v centru města, uprostřed zahrady. Výuka je realizována v devíti třídách, jazykových učebnách, počítačové pracovně, dílnách a cvičné kuchyni.

 Pro výuku tělesné výchovy je v areálu školy tělocvična a hřiště, pro výuku pracovních činností se používají dílny a zahrada. Stravování žáků je zajištěno na ZŠ Ostrovní ve Štětí (cca 300 m od školy).

 Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů je do výuky od 2. ročníku zařazen anglický jazyk a od 5. ročníku informatika. Od 7. ročníku pak německý jazyk.

 Program školy preferuje interaktivní výuku a práci na počítači. Naše žáky směřujeme k estetickému cítění a zdravému životnímu stylu. Škola je od roku 2011 moderně vybavena interaktivními tabulemi a počítači ve třídách. Od roku 2013 je vybavena sportovními trenažéry a novým sportovním nářadím. Pravidelně se řadí v okrese mezi nejúspěšnější školy ve sportovních soutěžích.

Ve škole je dyslektická a logopedická ambulantní poradna.

Volný čas děti tráví ve školní družině a školním klubu. Od 1. třídy se zde v rámci tělesné výchovy a kroužku věnujeme florbalu. Zde se žáci připravují na ligu přípravek, elévů, mladších a starších žáků v rámci Ústeckého a Libereckého kraje.

 

 Žáci mají možnost navštěvovat tyto kroužky: 

 

Základní škola T. G. MASARYKA   Štětí

 

 Zájmové kroužky šk. rok 2016-2017

 

 

Kroužek mediální výchovy – Mgr. Kozák

STŘEDA               od 7:00 hodin                               

  

 Florbalová škola  -  Ing. Novák

PONDĚLÍ             od 14 do 17:00 hodin                    

PÁTEK                 od 14 do 16:00 hodin                    

 

První pomoc – Mgr. Pišvejcová

PONDĚLÍ             od 16:30 do 17:30   vedoucí p. Labská + Landová

Pro mladší i starší (3. - 9. třída)

 

Výtvarný – p.vychovatelka  Jermanová

PONDĚLÍ     od  14:45 do 16:30 hodin pro žáky 4. – 9.ročníku               

 

Výtvarný – p.vychovatelka  Müllerová

ÚTERÝ         od  14:55 do 16 hodin

 

Sportovně pohybový – p.vychovatelka  Jermanová

STŘEDA       od  15:00 do 16 hodin  pro žáky 4. - 9.ročníku

 

Sportovně pohybový – p.vychovatelka  Müllerová

ČTVRTEK    od  15:00 do 16 hodin  pro žáky 1. - 3.ročníku

 

Kroužek konverzace v AJ - p. učitelka Monika Štorková

ÚTERÝ        od 07.00 - 07.45 hodin

 

 

Do těchto kroužků se mohou žáci přihlásit u vedoucích kroužků.

 

 

Od 07.00 hodin v úterý, čtvrtek a pátek si mohou žáci v počítačové učebně připravovat referáty, seminární práce a prezentace.

Výuka špatné výslovnosti (logopedie) a náprava vývojových poruch učení (DAP) probíhá v úterý, středu a ve čtvrtek dle domluvy s rodiči.

 

  Vzdělávací program a zaměření školy ve školním roce 2015 - 2016
 

  1. - 9. ročník Duhová škola.

 

 

Školská rada

Helena MATĚJOVSKÁ - zástupce rodičů
Mgr. Alena KOŘÍNKOVÁ - zástupce zřizovatele školy
Mgr. Milada HLADÍKOVÁ - zástupce učitelů

   

 Školní družina a školní klub

 

 Školní družina: od 05:45 do 16:00

 

Školní klub: od 06:30 do 07:40

  
 

 Vyučovací hodiny

 

    08:00 - 08:45;   08:55 - 09:40 10:00 - 10:45;  10:55 - 11:40;

 

 11:50 - 12:35; 12:40 - 13:25

 

 Odpolední vyučování

8. a 9. třída - Tělesná výchova od 13:25 - 15:00 -  středa - děvčata
8. a 9. třída - Tělesná výchova od 13:25 - 15:00 - čtvrtek - chlapci

¨

Vstup do školy v 07:40; pokud hodina začíná v 07:00 hodin vstup do školy v 06:45.