Get Adobe Flash player

Historie školy

 Stručná historie školy - něco z připravovaného školního dokumentu

  

15. 5. 1933 - zahájení první práce na kopání základů

 8. 6. 1933 - objeveny hroby skrčenců z doby bronzové

18. 6. 1933 - položení základního kamene k novostavbě budovy

  23. 9. 1934 - škola slavnostně otevřena

 

  Prvním ředitelem se stal pan Augustin Lukeš

 

25.6.1935 - Augustin Lukeš, pan učitel Štverák - 2. ročník obecné školy

A trochu té historie...


V rámci stručné historie bychom chtěli vzpomenout také část, o které se příliš nehovoří.

V roce 1934 se zfanatizovaní henleinovci zase pokoušeli zapálit budovy nových Masarykových škol. Na podporu akce štětských soukmenovců se vydaly do Štětí houfy Němců z blízkých vesnic.

Zdejším Čechům přijela zase pomoc z Mělníka, Brandýsa a Roudnice a přes Labe se přepravili obyvatelé Hněvic a Račic. Ti prý byli vyzbrojeni kosami a vidlemi jako ve středověku. Vypadalo to na pořádnou rvačku, ale zmobilizovaná státní policie včas uzavřela vstupy do města a tak k potyčkám nedošlo.

 

Seznam ředitelů


Od roku 1934, co byla škola otevřena se v jejím čele vystřídalo několik ředitelů. Prvním ředitelem byl v letech 1934 – 1938 Augustin Lukeš.

 

Po převzetí města do Německé říše dne 9. října 1938 byly české školy zrušeny a v květnu roku 1945 opět obnoveny. Ovšem od 29. května do 2. června 1945 nebylo vyučováno z důvodu přítomnosti ruské posádky po celém městě.

 

Druhým ředitelem se v roce 1945 stal Václav Míchal, který byl v čele školy do roku 1962. Byl to člověk, který bydlel u nás na škole v místě dnešní horní družiny. Zároveň to byl člověk, který sepsal první českou Kroniku města Štětí.

Třetí v pořadí ve vedení školy stála první žena – Marie Kliková. Ve funkci ředitelky školy byla v období let 1962 – 1966.

Čtvrtým ředitelem v pořadí byl Jindřich Šlapák, který vedl školu v období let 1967 – 1970.

Pátým ředitelem se stal Emil Souček, který byl fe funkci ředitele v letech 1971 - 1973.

Šestým a nejdéle sloužícím ředitelem byl Vladimír Kohák, který byl fe funkci ředitele v letech 1974 - 1991.

Sedmou ředitelkou a v pořadí druhou ženou na této pozici je současná ředitelka školy Hana Bílková, která do funkce nastoupila  2. 9. 1991.

Slavnostní předání funkce mezi Vladimírem Kohákem a Hanou Bílkovou z 8.8. 1991

 
 Několik dobových fotografií....

4. třída 1958 - tř.uč. Purová

6. třída 1960 tř. uč. Vyskočilová