Get Adobe Flash player

Pasování prvňáčků 2017

Pasováni prvňáčků do řádu čtenářského

 „Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského, budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. „

 

 

Tento slib složili v pátek 9. června v obřadní síni Městského úřadu ve Štětí prvňáčci z naší školy. Teprve potom je starosta města, v roli krále, mečem slavnostně pasoval do řádu čtenářského.